3 maj, 2012

Ett personligt möte på webben

Idag erbjuder vi våra kunder tjänster i flera kanaler som självbetjäning, telefoni, sociala medier, e-post och fysiskt möte på servicekontor. Det finns inget enkelt sätt att snabbt byta mellan dessa kanaler under kundmötet. Vi vet att många av våra kunder efterfrågar fler möjligheter att lösa ärenden digitalt. Därför har vi nu påbörjat ett arbete för att kunna erbjuda en mer individuellt anpassad service direkt via vår webbplats.

Under april har vi startat en förstudie där vi planerar för och kravställer ett verktyg som ska göra det möjligt att möta våra kunder på forsakringskassan.se och kunna hjälpa till med frågor, information eller hur man gör i en självbetjäningstjänst. Som ett personligt möte fast på webbplatsen. På så sätt kan vi hjälpa till att visa den sida som är aktuell för kunden, hjälpa till med teknisk support eller med blankettifyllnad direkt när kunden stöter på ett problem på vår webbplats.

Sandra,verksamhetsutvecklare