3 maj, 2012

Mycket på gång i de digitala kanalerna

I juni kommer vi att lansera en ny räknesnurra som gör att det blir enklare att få koll på vad du har rätt till från Försäkringskassan.

Genom att fylla i din inkomst kan du snabbt se vad du kommer att få för ersättning om du till exempel blir sjuk eller får barn. Du kan även göra mer avancerade inställningar och på så sätt få en beräkning som stämmer överrens med din specifika situation. 

Det vi hoppas åstadkomma med denna räknesnurra är att du ska förstå och känna tillit till att du har ett skydd i olika livssituationer.

Karin, webbkommunikatör