2 mars, 2015 0

Vabbkalendern i appen

Nu är vår app uppdaterad med vabbkalendern!

I vabbkalendern kan du:

• se alla dagar som vabbat i år och förra året.
• välja om du vill titta på ett eller flera barn.

Du kan också dela kalendern med den andra föräldern eller vårdnadshavaren genom att ge samtycke till att se varandras kalendrar.

Karin, webbkommunikatör