Inskickad 11 juni, 2013 Idébanken

Beställning av europeiskt sjukförsäkringsbevis

Återgå till möjligheten för utlandsbosatta pensionärer att beställa kortet via Internet (som jag gjorde för två år sedan). Det kostar ju pengar att sitta i långa väntetider, när man ringer från utlandet.

Försäkringskassan svarar:

Hej, tack för ditt förslag!

Ett EU-kort (Europeisk sjukförsäkringskort, EHIC) är ett intyg på att man har rätt till medicinskt nödvändig vård vid tillfällig vistelse i ett annat EU/EES-land eller Schweiz. EU-kortet har tagits fram för att underlätta tillämpningen av reglerna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen.

Vid bosättning i ett annat EU-land så måste Försäkringskassan utreda om man är försäkrad för vårdförmåner i Sverige. Det innebär att rätt till EU-kort måste prövas i varje enskilt fall och automatiskt utskick av EU-kortet är därför inte möjligt. Om du kunde beställa EU-kortet via Internet för två år sedan, berodde det antagligen på att du fortfarande var registrerad som omfattad av svensk socialförsäkring.

En person som är bosatt utomlands och vill ansöka om ett EU-kort finns det förutom telefonsamtal möjlighet att skicka brev till Försäkringskassan, Internationell vård, Box 1164, 621 22 Visby, Sverige eller ett e-postmeddelande via formuläret på vår hemsida eller till kundcenter@forsakringskassan.se.

Hälsningar,
Amir

Kommentarer (1)


Försäkringskassan sparar inte dina uppgifter. Du behöver dock logga in för att vi ska kunna verifiera din identitet när du lämnar en kommentar.

  1. 3 januari, 2017 14:53 Torbjörn skrev:

    Perfekt om man kan beställa via hemsidan