Inskickad 15 augusti, 2012 Idébanken

Sjukintyg – när måste man ha det?

Hej!

När jag var sjuk längre än sju kalenderdagar för första gången i mitt liv kunde jag inte hitta tillräcklig information om när jag behövde ha ett läkarintyg. Det står efter sju dagar behöver du ett läkarintyg. Det tolkade jag som sju arbetsdagar, men det visade sig vara sju kalenderdagar. Ni borde ändra texten så att det klart framgår på er hemsida.

Nästa problem är ju att få tag i en läkare på kort varsel. Det vore bra om ni kunde skriva lite om hur det funkar, om man inte får en läkartid den sjunde dagen eller tidigare. Hur löser man det problemet och får man i så fall ingen ersättning? Samt hur man ska göra om man befinner sig på annan ort, för då får man ingen hjälp av läkarna där med sjukskrivning.

Med vänliga hälsningar
Caroline

Försäkringskassan svarar:

Hej och tack för ditt förslag! Jag beklagar att du haft svårt att hitta information som kan hjälpa dig på vår hemsida, samt svårt att få tag på läkare.  I 25 § SFB står: ” Den försäkrade ska styrka nedsättningen av arbetsförmågan på grund av sjukdom senast från och med den sjunde dagen efter sjukanmälningsdagen genom att lämna in ett läkarintyg till Försäkringskassan”. När vi informerar om detta skriver vi ”dagar” och avser kalenderdagar. I andra situationer när vi avser arbetsdagar skriver vi arbetsdagar. När det gäller svårigheter att få tag på läkare så kan inte Försäkringskassan påverka detta, annat än genom det strukturella nationella och lokala samarbete som finns med hälso- och sjukvården.  Jag tackar för dina förslag på hur vi kan förbättra informationen på hemsidan och kommer att ha med dem i det fortlöpande förbättringsarbetet. Hälsningar Christian

Kommentarer (0)


Försäkringskassan sparar inte dina uppgifter. Du behöver dock logga in för att vi ska kunna verifiera din identitet när du lämnar en kommentar.

Inga kommentarer ännu. Bli den första!