19 juni, 2017 0

Mejlkontakt

Det finns dem som behöver kontakta försäkringskassan men som även jobbar på dagen,
då har jag kommit på en smart ide om att ha en mejladress man kan nå er på.
Mejl kontakt för oss som jobbar dagtid och ej hinner stå i telefonkö 3 timmar på dagen.

Detta skulle även kunna nyttjas av dem med talsvårigheter och med nedsatt hörsel.

14 juni, 2017 0

Tillfällig Föräldrapenning – TFP

Hej!
Jag som skriver är sektionsansvarig för barnortopedi på Universitetssjukhuset i Linköping.
För barn som fyllt 12 år krävs läkarintyg för att föräldrar ska få rätt till TFP vid besök på mottagning, som regel del av dag. På en heldagsmottagning kan det komma upp till 20 patienter varav åtskilliga mellan 12 och 16 år. Att skriva läkarintyg att personen varit på mottagningsbesök är en tidstjuv. Ofta uppstår dessutom frågan i efterhand och skapar då ytterligare adminstrativt arbete.
Mitt förslag är att kopia på kallelse tillsammans med ett intyg från mottagningen som bekräftar att man varit på mottagningsbesök aktuellt datum (utfärdas av receptionist) skulle kunna vara ett rationellt och tillräckligt alternativ ( I stället för Föräldrapenningsintyg 12-16 år, som naturligvis fortfarande bör användas vid längre behov, exempelvis efter operation etc).

MVH
Per

13 juni, 2017 0

Otydlig information kring att skydda sin SGI gör att man ofta förlorar sin SGI

Denna problematik leder till förtvivlade och ledsna människor som dessutom tar upp tid hos försäkringskassans anställda.

När jag blev av med min sjukpenning fick jag ett brev där det stod att jag måste anmäla mig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen för att skydda min SGI.

Jag gick in på AF på nätet och anmälde mig som arbetssökande. Fick ett svar från Arbetsförmedlingen att jag nu var anmmäld som arbetssökande och jag trodde att min SGI var säkrad.

Sen visade det sig att Arbetsförmedlingen har vissa koder och det är bara en kod som skyddar SGI. Detta vet inte folk så de kryssar i fel och får sen som jag reda på att deras SGI inte alls är skyddad.

Därför borde det stå i brevmallen som FK använder att man ska anmäla sig som öppet arbetslös(inte arbetssökande som det står idag). Arbetssökande och arbetslös är tydligen detsamma men det är inte så lätt att veta.

Det andra alternativet man kan välja är att man har en anställning och det hade ju jag så jag tyckte inte att jag var arbetslös, även om jag inte kunde gå tillbaka till mitt gamla yrke utan var tvungen att byta jobb antingen internt eller externt och hade då inga arbetsuppgifter/arbete, men dock anställning.

Denna semantik är jättesvår att förstå sig på. Jag är ändå högskoleutbildad svensk.

Enligt arbetsförmedlingen så får de samtal varje dag om personer som kryssat fel.

Nu känner man kanske inte på FK att det är deras skyldighet att upplysa om hur AF fungerar, men för att minska människors lidande och frustration så vore det inte fel att en myndighet gör allt den kan för att hjälpa det svenska folket som den finns där för och dessutom spara tid genom att slippa ta emot samtal i detta ärende.

Brev i allmänhet ska vara sådant att man som medborgare lätt ska förstå innehållet och innehåller det viktiga instruktioner ska de vara tydliga.

i brevet står ”Om du inte får sjukpenning…måste du skydda din sjukpenningsgrundande inkomst för att kunna få exempelvis sjukpenning igen någon gång. Det gör du genom att börja arbeta i minst samma omfattning som tidigare eller anmäla dig och vara aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen” mitt förslag på fortsättning. genom att välja alternativet öppet arbetslös när du anmäler till. Eller : Det är viktigt att du använder alternativet ”öppet arbetslös”, även om du har anställning, för annars är din SGI inte skyddad.

Jag har naturligtvis tagit upp problemet med AF också.

ser fram emot feedback i detta ärende.

Mvh Elisabeth

5 juni, 2017 0

Mindre papper i brevlådan

Hej

Jag har fått förlängt barnbidrag och får nu varje månad papper om detta. Känns mycket onödigt och önskar att ni slutar skicka detta. Allt fungerar som det ska och rätt summa kommer varje månad.
Tänk på miljön.

Hälsningar Malin Fredriksson

0

skriv ut på blanketter att e-legimitation krävs

På blanketten ”Nu kan du ansöka om sjukpenning” finns instruktioner med steg-för-steg-instruktioner om hur man ska gå till väga. Ex: ”Ansök via mina sidor.” ” Vill du ha en blankett”. Det står ingenstans att man måste ha e-legimitation för att kunna logga in! Det märker man först när man kommer till inloggningen! Skriv tydligt på denna blankett och andra liknande: Logga in med e-legimitation. Och ändra texten längre ner till : Kan du inte logga in med e-legimitation, utan vill du ha en blankett…
Utan denna info blir ärendet fördröjd för den enskilde.

1 juni, 2017 0

bekräfta överklagande, tack!

Jag har på goda grunder överklagat beslut om återbetalning av bostadsbidrag för 2015.

Från Försäkringskassans har man inte på något vis bekräftat att man mottagit denna överklagan, utan skickar bara krav med hot om Kronofogden om inte skulden regleras per omgående.

Det skulle ha sparat både mig och Försäkringskassan en massa onödigt arbete och telefontid om det fanns en rutin från Försäkringskassan att bekräfta mottagen överklagan, så här t ex:

”Vi har mottagit din överklagan och återkommer med svar. Tills vidare gäller ärendet som skuld och skall återbetalas.”

Jag får alltid gott bemötande från enskilda handläggare men tycker att FK kommunikation med kunder är usel på ett övergripande plan.

30 maj, 2017 0

Gör det lättare att mejla!

Att man under rubriken ”Kontakta Försäkringskassan” direkt och enkelt kan mejla till er, åtminstone med allmänna frågor. Det finns förmodligen fler än jag som har nedsatt hörsel och därför föredrar att mejla framför att ringa. Det handlar om tillgänglighet.

26 maj, 2017 0

Chatt

Hej
Jag vet inte om det här är rätt till mitt fall. Jag hoppas att ni kan skapa en chatt här på era hemsidan så att vi t.ex som döv kunna ta kontakt med ni direkt än via texttelefoni då det är egentligen vårt personnummer som man ofta lämnar ut till förmedlar så att ni kan se på mina sidor eller liknande.

Skulle vara jättebra om ni skapar, många andra hemsidor(akassa, arbetsförmedligen m.m.) börjar ha det och jag tycker att ni borde ha det också.

/ Ilin

17 maj, 2017 0

Färdiguträknad föräldrarpenning på en gång.

Hej!

När man har ungefär tre månader kvar av graviditeten får man ju hem ett brev från er där man ska be sin arbetsgivare att fylla i ens inkomst och sedan skicka den till er. Detta gjorde jag så snabbt som möjligt för att ni skulle kunna ha tid på er att kolla över den samt räkna ut vad min föräldrar penning skulle bli. När jag nu ska ansöka om det så måste jag själv fylla i alla uppgifter och vänta i högs 30 dagar på att få pengarna. Detta känns som det blir en massa onödigt dubbel arbete för både mig och för er. Det skulle vara mycket enklare och smidigare om föräldrarpenningen redan var uträknad när man ansöker om den för vad är det annars för mening med att ni vill att ens arbetsgivare ska fylla i och skicka in ett papper på ens inkomst. Min idé är alltså att föräldrarpenningen redan ska vara uträknad när man ansöker om det, då det redan finns inskickade papper från arbetsgivaren angående inkomst.