9 augusti, 2017 2

Automatisk röst

Ta bort mannen som säger ”Tack för att du väntar, du kommer snart att få svar”
Möjligen glesa ut hans försäkringar något. Ett alternativ är att erbjuda uppringning när det är min tur. Har blivit en service på mång håll.
Sitter man upp till 30 minuter i telefonkö försöker man göra ngt vettigt av väntetiden såsom journalskrivning eller läsning.
Den ständiga upprepningen stör alla sådana aktiviteter.

Med vänlig hälsning
Elisabet

0

Öppettider.

Hej!

Jag försökte ringa försäkringskassan i Linköping, men ni hade stängt tyvärr. Jag har därmed en ide att ni kan väl ha längre öppettider. Det är många som ringer och frågar om ersättningar till er kundservice, eller, som jag är medlem hos försäkringskassan, be om medlems service från, egen handläggare. Ni minskar missnöjet, om ni anställer fler, kommer få bra prestige och kan dämpa kostnaderna för mer arbetskraft. Jag tycker att ni kan hålla öppet minst 07.00-18.00, varför 07.00 är för att det är bra att man får mer tidstillgång *på morgnarna, förmiddagarna och därmed tid innan man anländer till sitt arbete till exempel. Klockan sex; är att man får chans att ringa efter att arbetsdagen är klar. Jag vill dock att ni har långsiktigt målet att göra så det blir 24 timmars öppettider.

7 augusti, 2017 0

Att bo tillfälligt utomlands

Jag med familj bor utomlands tillfälligt (har A1) och det finns en hel del svenskar som gör detta. Informationen på er hemsida är luddig och framförallt verkar arbetet mellan länderna för EU försäkringen inte finger som det ska.

Jag får bra information från er och den är tydlig när man ringer, men hamnar konstant i kläm med Tyskland där jag tillfälligt bor.

Det är oklart med definitioner såsom:
Skillnad på Nödfall, Nödvändig och Planerad vård

Dessa olika verkar inte finnas i Tyskland speciellt Nödvändig

I Tyskland får man också fakturor från flera olika parter och bara ibland i vissa fall tas EU kortet emot.

Detta skapar en väldigt otrygg situation! Allt är nytt och sedan är det stöd som skall finnas inte på plats. Istället läggs massor med ‘bevis’ på min sida och jag behöver först lägga ut.

Jag ser också på er hemsida att det finns en hel del information, men ingen information som man kan lämna till en vårdinrättning utomlands som kan ge mer information.

Mitt förslag är:
Bättre koordination för EU försäkringen
Handläggare som man kan som privatperson få hjälp av att reda i alla delar som uppkommer ex som i Tyskland där fakturor kommer från olika håll
Mer och bättre information på hemsidan om sjuk utomlands

0

Ansökan & Anmälan – en måste bort

Hej!

Först och främst, tack för ett bra jobb och ett alltid trevligt bemötande!

En sak jag tycker skulle underlätta oerhört kring föräldrapenningen är att ta bort anmälan, och endast ha kvar ansökan av föräldraledighet. Som jag förstår det ska man egentligen först göra en ”anmälan” varje gång man är föräldraledig för att sedan ansöka om pengarna.

Det här fungerade väl någorlunda för mig när barnen var små och man var ”inne i loopen”, men kändes även då väldigt mycket som ett dubbeljobb. Nu när jag sporadisk i samband med lov/semester tar ut föräldraledighet för att kunna ägna mer tid till mina barn är det alltid lika förvirrande.

Jag tycker ni helt ska slopa ”Anmälan” till förmån för att man bara ansöker om dagar löpande när det är aktuellt.

Jag anser heller inte att det är konstigt att göra ansökan i efterhand, trots att systemet ofta vill ge en liten pekpinne för detta och undrar om det berodde på glömska eller förhinder. Anledningen till att jag (och troligtvis många fler) ansöker i efterhand är att det är då man rapporterar avvikelser till sin arbetsgivare. Dvs när man ska skicka in sin rapport inför lönekörning om hur man jobbat kommer man på att man ska ansöka om pengar från FK för den tid man inte jobbade eller tog ut semester eller dylikt.

Bästa hälsningar
Peter

31 juli, 2017 0

Ersättning för anhöriga vid andra förlossningen

Hej,
Jag och min sambo väntar nu vårt andra barn i september. Tidigare har vi levt i tron att någon av våra nära anhöriga, exempelvis barnets farmor, mormor motsv. i samband med förlossningen kunnat få ut ersättning likt föräldrapenning/VAB motsv. För att vara extra tydlig så skulle ju anledningen till detta vara att pappan också skall kunna va med på förlossningen och stötta sin partner i denna process, samtidigt som personen som tar hand om vårt förstfödda barn inte förlorar allt för mycket ekonomiskt.
Efter att ha varit i kontakt med försäkringskassan, så har vi förstått att detta i dagsläget inte är möjligt med nuvarande regelverk.
För mig borde det vara en självklar rättighet att partnern skall kunna vara med vid förlossningen. Jag tycker det är väldigt märkligt att det inte finns en ersättning att ansöka om likt den här typen av situationer, då det är min uppfattning att nära anhörig annars har rätt att ansöka om VAB t ex. Det är ju även tillåtet att nära anhörig får ansöka om ersättning om det är en nära anhörig som är med på förlossningen istället.
Alla människor har tyvärr inte råd att vara utan t ex en dagsersättning från sitt arbete utan att behöva vända på varenda krona, eller trolla med knäna i slutet av månaden för att få ihop alla utgifter.

0

Skicka in bilagor till FK: s inläsningscentral

Jag har via FK: s e- tjänster skickat in en ansökan om fler dagar md sjukpenning på normalnivå. På den pdf- blankett som finns att rekvirera på FK: s webbsida finns en ruta där man kan kryssa i att man lämnar upplysningar i en bilaga. Denna kryss- ruta återfinns dock inte på e- tjänstens motsvarande sida. Dessutom finns på e- tjänsten inte någon som helst möjlighet att bifoga någon bilaga. Jag har skrivit en mycket viktig bilaga och hänvisat till denna även när jag fyllde i uppgifterna på e- tjänstens ansökningsblankett. Bilagan bör följaktligen finnas med i ansökan, vilket den ännu inte gör i mitt ärende. Nu blir bilagan skickad via snigelpost istället, vilket naturligtvis kan äventyra mitt ärende på ett negativt sätt.
Min idé: På varje e- ansökningsblankettsida skall det precis som är fallet för pdf- blanketterna, finnas möjlighet att bifoga en bilaga. Tack!/Lars