22 juni, 2017 0

Underlätta för flerbarnsföräldrar att planera föräldrapenning

Som trebarnsmamma och IT arbetande har jag kommit påsen idé som skulle underlätta enormt för alla som har fler barn än ett och som har barn tätt också ( då man oftast har föräldrapenning kvar om man har barnen tätt) min idé är att man ska kunna planera på en och samma sida för alla barn samtidigt genom att ha olika färger för de olika barnen eller om man är färgblind kan man ha bokstäver som istället för färg kategoriseringen. Då behöver man inte göra fel genom att lägga in samma dagar på flera barn och ni slipper manuellt handlägga allting och skicka ut brev till oss vilken sen gör att vi måste ta kontakt med er och med många barn har man mycket lite tid för att ringa till olika myndigheter. Det skulle underlätta enormt! Dessutom om man ex planerar för ena barnet men man har lagt in dagar för andra barn i samma period så kan systemet slå ifrån genom ett meddelande att man redan lagt in ex sjukpenningdagar eller vab eller annat för den dagen. Då kan de dagarna som man i planeringen inte planerar för vara ” låsta men att man ändå ser dessa i planeringen för oavsett barn.

0

Båda föräldrarnas ”dagar” i samma ruta i kalendern

Hej!
När jag ska söka om föräldrapenning skulle jag önska det kunde gå att sammanföra båda föräldrarnas dagar i samma kalender för att undvika missar där vi söker om ”samma” dagar. Ex om min man tagit ut en dag mitt i veckan från jobbet för att passa barnen och jag glömmer bort det när jag lägger in dagarna sen retroaktivt.

Det kan då finnas som alternativ att ”se familjens gemensamma kalender” där både föräldrar och alla barnens dagar syns! Alltså vem har sökt vad för vem! Då borde även layouten vara större och kalendern (som redan är på gränsen för liten och väldigt plottrig) förstoras upp så det syns tydligt. Ex med olika färger eller typsnitt. Allt för att undvika merjobb för er som då måste ringa oss/skriva brev/göra utskick etc etc bara för vi småbarnsföräldrar trasslar till det och gör misstag.

Tack från en lagom virrig mamma :-)

19 juni, 2017 0

Ändring av er faktura som gäller ”Kostnad för assistansersättning”.

Jag vill att ni ändrar era fakturor som gäller ”Kostnad för assistansersättning för xxx 2017″.

1) Ändra/komplettera med att skriva ut förfallodagen i klartext, ex ”förfallodag 2017-06-30″
(ej bara som information i fakturatexten ”senast den sista vardagen i den månad då fakturan är daterad”.

Vårt skanningsbolag kan inte utläsa detta, vilket innebär att fakturan blir inskannad på 30 dagar, som är brukligt när man skickar faktura till en kommun

2) Ändra texten längst upp till endast ”Faktura” (ej betalningsunderlag), så blir det tydligare för alla.

Konsekvenserna att ni inte har skrivit någon förfallodag i klartext, är att vi har fått en räntefaktura från er.

0

Förenkling

Förenkling för oss användare att hitta under e-tjänster.

Under Sjuk

Lägg alla underrubriker som klickbara rubriker istället, det skulle underlätta för användarna att hitta det man söker.

+ Sjukpenning
+ Aktivitets ersättning
+ Sjuk ersättning
+ Rehabiliterats ersättning
+ Arbetsskada

16 juni, 2017 0

Utfående av mejl.

Jag har mejlat försäkringskassan tidigare gällande föräldrapenning. Jag vill få ut det mejlet. Det lämpligaste är att ni skannar in mejlet och e-postar det till mig, i annat fall fungerar det att posta till folkbokföringsadressen, Synålsvägen 8 i Bromma.

Med vänlig hälsning

Rikard

0

Hitta kontakter till försäkringskassans arkiv

Hej.
Vi får många frågor om Försäkringskassans arkiv till Riksarkivet. Vi har några digitala leveranser vid sidan av Riksförsäkringsverkets arkiv, men inte mer. Vi blir tvungna att hänvisa till Försäkringskassan, men vi har märkt att om personerna vänder sig till handläggare, så vet inte dessa så mycket om arkivet, så de hänvisar tillbaka till Riksarkivet – och så dansar vi runt!

Kunde det inte finnas en rubrik: Kontakta arkivet och en mailadress dit?

Med vänliga hälsningar,
Barbro
1e arkivarie
Riksarkivet Arninge

0

senarelagd utbetalning för planerad 10 dagars ledighet

Hej!
Jag vidarebefordrar en kundsynpunkt som inkommit via telefon till kundcenter:

När man ansöker om ersättning för 10 dagar i samband med barns födelse finns möjligheten att planera för dagar som ännu inte har passerat. Det står på hemsidan att om du ansöker före den 15 i månaden ska du få din ersättning den 25 samma månad. Det saknas dock information på webbplatsen om att om du ansöker om dagar framåt i tiden, det vill säga datum efter den 22-23 i samma månad så kommer du att behöva vänta på utbetalning till nästa månads utbetalning eftersom alla dagar i ansökan måste ha passerat för att få ersättningen utbetald.

Det vore därför passande med tydligare information när det gäller utbetalning av ersättning för 10 dagar i samband med födelse eller adoption, det vill säga att om man planerar för dagar framåt i tiden så kan utbetalning komma att dröja till ett senare utbetalningsdatum även om man ansöker före den 15e.

9 juni, 2017 1

BLANKETTER SOM MAN KAN FÖRSTÅ ….

På grund av era KONSTIGA blanketter så klarar jag inte av att skicka in skiten över nätet utan måste då alltid besöka ett kontor för att veta att man gör RÄTT .
Å på grund av min sjukdom blir jag lätt irriterad å utsätter eran PERSONAL för onödiga konflikter när jag måste GÅ in på ett kontor , ni kan ju lära er av SKATTEVERKET hur lätt det blir med färdigtryckta blanketter som man bara skriver under .
För som sagt om det blir förändringar i mina uppgifter så har jag en skyldighet att uppge dessa till er så jag fattar inte varför MÅSTE JAG ALLTID UTSÄTTA MEJ Å ERAN PERSONAL FÖR ONÖDIGA EVENTUELLA KONFLIKTER .
DETTA ÄR BARA EN IDE PÅ HUR NI SKA SLIPPA KONFLIKTER Å KÖER PÅ ERA KONTOR .

MVH
ADHD MARTIN

0

Anmäla sjukdom för hel familj/flera familjemedlemmar

Jag önskar att man (gärna i appen) kunde anmäla flera familjemedlemmar som sjuka samtidigt. Alternativt att man kan ”lägga till” på andras pågående anmälan. Sedan får man ansöka om ersättning för barnen separat.

Familjer är ofta en grupp människor som vistas på samma plats. Det är inte ovanligt (t.ex. vid magsjuka) att flera personer i familjen blir sjuka kort efter varandra, samtidigt, eller i anslutning till den andres sjukdom fast med ett par dagars uppehåll. Det blir lätt rörigt om man som vårdnadshavare ska hålla koll på vem som blev sjuk när, eventuella återfall eller egen sjukdom gör det än värre.

För att förtydliga röriga ansökningar skulle det vara lättare om man kunde göra någon slags ”gruppanmälan”. Kanske att man kan anmäla VAB för vårdnadshavaren och sedan bocka i de barn som är sjuka? Alternativt skulle man kunna ansöka om ersättning utifrån ett annat barns anmälan?

0

Europeiska sjukförsäkringskortet

Hej
Det är ett gissel att komma ihåg att beställa detta kort i tid.
Min ide är kanske mer än fråga nämligen varför duger inte passet?
Alla svenskar som kan få ut ett pass borde väl också kunna få ut sjukförsäkringskortet, eller?
Ge mig en bra förklaring varför detta kort måste finnas. Och med bra menar jag att det inte beror
på nån löjlig lag från 1900-talet som riksdan snabbt skulle kunna ändra. Och skyller ni på EU så går det väl och resonera med dom också. Dessutom lever vi i en värld med internet så man borde lätt kunna ha en digital kontroll mellan länderna. Det finns dessutom inget foto på kortet vilket gör det hela ännu obegripligare.

mvh