15 augusti, 2017 0

Otydlig information om avskaffad jämställdhetsbonus

Hej,

Jämställdhetsbonusen avskaffades Januari 2017.

På FK hemsida (https://www.forsakringskassan.se/statistik/barn-familj/jamstalldhetsbonus) finns följande text:

”Jämställdhetsbonus skapar ekonomiska incitament för föräldrar med gemensam vårdnad att dela mer lika på föräldraledighet.”

Vidare, under avsnittet ”Vanliga Frågor” står:

”Vem kan få jämställdhetsbonus?

Jämställdhetsbonus betalas ut till föräldrapar där båda föräldrarna tar ut fler än de 60 dagar som är reserverade för var och en av dem. Det innebär att den börjar betalas ut när båda föräldrarna tar ut fler än de 60 dagar som är reserverade för varje förälder. Jämställdhetsbonusen kan betalas ut för barn som är födda eller adopterade 1 juli 2008 eller senare.

Hur mycket kan man få i jämställdhetsbonus?

Jämställdhetsbonusen är 50 kronor var per dag. Föräldrar som tar ut 240 dagar var får maxbeloppet 13 500 kronor. Bonusen är skattefri.”

All ovan citerad text är alltså skriven i tempus presens vilket för gemene man innebär nutid. Texten antyder att bonusen finns för närvarande.

Följande förslag lämnas härmed:

- Tydliggör denna sida med information att bonus avskaffats sedan januari 2017.
- Ändra därmed all relevant information till korrekt tempus.

Sammanfattningsvis: informationen på nuvarande hemsida vilseleder då den ger intrycket att bonusen finns kvar, dels på grund av hur texten är skriven, och dels då väsentlig information saknas.

Vänliga hälsningar
Kajsa

10 augusti, 2017 0

Hur gör jag för att fylla i 5 arbetsgivare (eller fler…)

Hej,

Eftersom högsta förvaltningsrätten lämnat sin dom över styrelsearvode och skattemyndigheten ändrar sin rekommendation från 1 januari 2018 kommer antalet arbetsgivare för mig att öka från idag 2 st till 5, ev 6. Hur gör jag för att fylla i alla dessa? Jag är inte ensam småbarnsförälder som är styrelseproffs…

Jag kan bara se att jag får ha upp till tre arbetsgivare på mina sidor… Ändra så att detta i princip kan vara obegränsat.

0

Specificera sjuk- och aktivitetsersättningsutbetalningarna

Jag skulle vilja att ni specificerade sjuk- och aktivitetsutbetalningarna, för som det är nu ser man bara den summa får, alltså nettot. När andra myndigheter med mera efterfrågar vad jag tjänar vill dem ju se specificerat vad jag får i ersättning före skatt, men nu är det ju angivet efter skatt + att det är ihopbakat med bostadstillägget (vilket inte heller är specificerat). Varför kan det inte framgå lika klart och tydligt som i Era pappersutskick?

Mvh

Mikael

9 augusti, 2017 0

Tydligare information till timanställda (och studerande)

När man ska exempelvis ansöka om vabb, bostadsbidrag eller närståendepenning och fylla i inkomstuppgifter finns små tecken man kan klicka på för mer information. Allt som oftast vänder sig dessa till de som har en fast anställning/ relativt regelbunden arbetstid. Jag skulle gärna se mer och tydligare information hur man fyller i inkomstuppgifter för de som har en eller flera timanställningar. Som det är nu är det, enligt mig, svårt att fylla i ansökningar till er när man har flera anställningar med varierande och oregelbundna tider. Det tar ofta lång tid och tyvärr många gånger knapphändig (eller varierande!) information med handläggare över telefon. Jag tror det skulle förenkla både för alla timanställda och studerande men också för er som handläggare om det fanns tydligare information hur man går tillväga när man exempelvis ska lägga till arbetsgivare, uppge arbetstid i procent och räkna ut snitt mm. Eller kanske finns det redan, fast jag inte hittat det?

8 augusti, 2017 0

Föräldrapenning för förälder med flera barn

Hej!

Jag har ett förslag för när man ska fylla i dagar man är hemma och har flera barn. När man klickar på en dag och fyller i heltid/deltid sjukpenninggrundande/lägsta mm. bör det även där vara ett val vilket barn man väljer att man är hemma med den dagen. Detta istället för att man innan detta steg blivit tvungen att välja vem det gäller. Det blir bra mycket smidigare för mig som nu är hemma i 10 månader och hela tiden ska fylla i för båda barnen om detta skulle vara möjligt. Jag måste nu göra samma sak två gånger samt hela tiden hålla reda på vilket barn jag fyllt i vilka dagar så jag inte råkar ta samma dag två gånger. Dessutom nästa gång jag ska fylla i måste jag gå igenom båda barnens almanacka innan jag vågar börja fylla i igen för att se säkert vilken dag som var sista dagen jag fyllde i.

Med vänlig hälsning
Lars-Eric

4 augusti, 2017 0

Tydligare periodspecifikation på utbetalningsbesked för assistansersättning

Hej.

Mitt förbättringsförslag är att varje månad som assistansersättningen avser återges på en separat rad i utbetalningsbeskedet.

Som det ser ut idag hamnar alla perioder på en rad med summering av samtliga timmar som ersättningen avser. Det är ju ok när perioden som utbetalningen avser gäller endast en månad.
Men, när utbetalningen gäller flera månader blir det väldigt svårt att utifrån utbetalningsbeskedet tolka vilken ersättning som avser vilken månad.

Med vänlig hälsning
Niklas

26 juli, 2017 0

Gällande arbete/studier utomlands

Under FAQ och fråga gällande att arbeta som au pair i Frankrike hänvisas till au pair-förmedlare. Inom EU finns inget krav på att man ska åka genom en organisation. Texten borde hänvisa till att ta kontakt med Försäkringskassan.
Vidare ska man vid arbete i annat EU-land och vid studier både kortare och längre än 12 månader anmäla till Försäkringskassan. Varför länkar ni inte blanketterna på hemsidan under aktuell rubrik? Tack!

19 juni, 2017 0

Ändring av er faktura som gäller ”Kostnad för assistansersättning”.

Jag vill att ni ändrar era fakturor som gäller ”Kostnad för assistansersättning för xxx 2017″.

1) Ändra/komplettera med att skriva ut förfallodagen i klartext, ex ”förfallodag 2017-06-30″
(ej bara som information i fakturatexten ”senast den sista vardagen i den månad då fakturan är daterad”.

Vårt skanningsbolag kan inte utläsa detta, vilket innebär att fakturan blir inskannad på 30 dagar, som är brukligt när man skickar faktura till en kommun

2) Ändra texten längst upp till endast ”Faktura” (ej betalningsunderlag), så blir det tydligare för alla.

Konsekvenserna att ni inte har skrivit någon förfallodag i klartext, är att vi har fått en räntefaktura från er.

16 juni, 2017 0

Hitta kontakter till försäkringskassans arkiv

Hej.
Vi får många frågor om Försäkringskassans arkiv till Riksarkivet. Vi har några digitala leveranser vid sidan av Riksförsäkringsverkets arkiv, men inte mer. Vi blir tvungna att hänvisa till Försäkringskassan, men vi har märkt att om personerna vänder sig till handläggare, så vet inte dessa så mycket om arkivet, så de hänvisar tillbaka till Riksarkivet – och så dansar vi runt!

Kunde det inte finnas en rubrik: Kontakta arkivet och en mailadress dit?

Med vänliga hälsningar,
Barbro

26 maj, 2017 0

Koll?

Hej
Jag har blivit utsedd att svara på en enkät. Nu har jag för femte gången fått en påminnelse. Med svarskuvert och allt. Vill bara säga att jag svarat på internet, och det var ett tag sen ju
Så plocka bort mig från ert svarsregister.
Karin